Biecht

Het sacrament van de biecht

Ondanks alle goede bedoelingen schieten wij mensen te kort. Maar veel meer nog: wij kunnen bewust een andere weg gaan dan die welke God van ons vraagt. Door de zonde keren wij ons af van God en Zijn geboden. Als wij stil worden merken wij in ons geweten dat er iets niet goed is. Een zonde kan men zich niet zelf vergeven. Alleen God kan ons vergeven. Aan de Kerk heeft Jezus de opdracht om in Zijn Naam zonden te vergeven. Dit gebeurt in het sacrament van de biecht.

Na zijn verrijzenis zei Jezus tot de leerlingen: “Ontvangt de Heilige Geest. Aan wie gij zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven; aan wie gij ze niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven” (Joh. 20, 23)

Het sacrament van de biecht kan te allen tijde ontvangen worden; in de kerk of ook bij een persoonlijk gesprek aan huis.
U kunt daarvoor een afspraak maken met de pastoor.

Wekelijkse biechtgelegenheid is ook elke zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in de kerk van Limbricht.

  • Kijk voor de actuele tijden bij de kerkdiensten / Nieuws