Gezinsmissen

Alle kinderen zijn uitgenodigd voor de gezinsmissen, die in de H. Salvius-kerk in Limbricht worden gehouden (tenzij anders vermeld).


002


2019:
o zondag 3 februari 2019: 11.00 uur gezinsmis
o zondag 17 maart 2019: 11.00 uur gezinsmis met uitdelen van de vastendoosjes
.
o zondag 14 april 2019, 11.00 uur Palmzondag; gezinsmis met palmprocessie en Palmpasenstokken; inleveren vastendoosjes.

o zondag 23 juni 2019, 09.30 uur: Processiemis Limbricht + dankviering communicantjes Limbricht; aansluitend processie.
o zondag 23 juni 2019, 09.30 uur: Processiemis Einighausen; aansluitend processie.
o zondag 30 juni 2019, 09.30 uur: Processiemis Guttecoven; aansluitend processie.