Gezinsmissen

Alle kinderen zijn uitgenodigd voor de gezinsmissen, die in de H. Salvius-kerk in Limbricht worden gehouden (tenzij anders vermeld).


002


2021/2022:

o Kerstmis 25 december 2021, 11.00 uur: gezinsmis in Limbricht

o zondag 6 februari 2022, 11.00 uur: gezinsmis in Limbricht

o zondag 13 maart 2022: 11.00 uur gezinsmis met uitdelen van de vastendoosjes.
o zondag 10 april 2022, 11.00 uur Palmzondag; gezinsmis met palmprocessie en Palmpasenstokken; inleveren vastendoosjes.

o zondag 19 juni 2022, 09.30 uur: Processiemis Limbricht + dankviering communicantjes Limbricht; aansluitend processie.
o zondag 19 juni 2022, 09.30 uur: Processiemis Einighausen; aansluitend processie.
o zondag 26 juni 2022, 09.30 uur: Processiemis Guttecoven; aansluitend processie.