Gezinsmissen

Alle kinderen zijn uitgenodigd voor de gezinsmissen, die in de H. Salvius-kerk in Limbricht worden gehouden (tenzij anders vermeld).


002


2020:

o zondag 8 maart 2020: 11.00 uur gezinsmis met uitdelen van de vastendoosjes.
o zondag 5 april 2020, 11.00 uur Palmzondag; gezinsmis met palmprocessie en Palmpasenstokken; inleveren vastendoosjes.

o zondag 14 juni 2020, 09.30 uur: Processiemis Limbricht + dankviering communicantjes Limbricht; aansluitend processie.
o zondag 14 juni 2020, 09.30 uur: Processiemis Einighausen; aansluitend processie.
o zondag 28 juni 2020, 09.30 uur: Processiemis Guttecoven; aansluitend processie.