Doopsel

Doopsel

Je kind is een kostbaar geschenk. Heel je liefde en zorg wil je aan je zoon of dochter doorgeven. Ook God wil als de hemelse Vader voor ons zorgen.

Door het heilig doopsel ontvangt een mens het leven van een kind van God. Deze levensband met God is bedoeld voor altijd.

Aan de ouders, peter en meter wordt gevraagd om bewust zorg te dragen voor de opvoeding van hun kind in het geloof van de Kerk.

• Het doopsel wordt gewoonlijk op zondagmiddag toegediend in een van de kerken van ons cluster. De datum wordt vastgesteld in onderling overleg.

• Ter voorbereiding is er een gesprek met de pastoor.

• Om een afspraak te maken voor de doop kunt u contact opnemen met  pastoor M. Otto.