Huwelijk

Het kerkelijk huwelijk

Man en vrouw zijn door God geroepen om in het huwelijk een nieuwe eenheid van leven te vormen. Zij schenken zich aan elkaar in liefde en trouw. Aan dit huwelijksverbond wil God Zijn kracht en zegen verlenen.
Trouwen voor de Kerk is het ja-woord aan elkaar en samen aan God. Het is een verbintenis voor altijd, die openstaat voor kinderen.

• Trouwen voor altijd doe je niet zo maar. Daarom gaat aan het kerkelijk huwelijk een tijd van voorbereiding vooraf. Bruidsparen dienen zich daarom zeker een half jaar tevoren bij de pastoor te melden.

• Ter voorbereiding zijn er enkele bijeenkomsten die betekenis en inhoud van het kerkelijk huwelijk toelichten. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met het Bisdom Roermond (Centrum voor Huwelijk en Gezin). Daarnaast zijn er ook nog enkele gesprekken met de pastoor.

• Soms zijn er nog heel wat vragen bij degenen die erover nadenken om voor de Kerk te trouwen. Aarzel niet om contact op te nemen met de pastoor. Hij is graag bereid om alle vragen te beantwoorden en om mee te denken!