Informatie over het kerkgebouw Limbricht

Het ontwerp van de nieuwe kerk werd nog gemaakt door de architect P. Cuypers, die in 1921 overleed.

De bouw van de kerk viel daarna onder de leiding van zijn zoon, Jos Cuypers.

In neo-romaanse stijl is de kerk opgetrokken uit Nievelsteiner zandsteen.

Tot de kunstwerken in de kerk hoort een retabel uit het atelier van de meester van Elsloo (16e eeuw), dat de verloving van Maria en Jozef voorstelt. Het werd vervaardigd bij gelegenheid van de verloving van jonkheer Scheiffart van Merode van het kasteel Limbricht.

Met beschikking van 19-3-2001 werd de kerk als rijksmonument aangewezen.


Kerk Limbricht binnen


 In haar waardering schrijft de Rijksdienst:
“De Salviuskerk te Limbricht is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van de architecten J. en P. Cuypers, de esthetische kwaliteiten van hun ontwerp, de toepassing van streekgebonden bouwmaterialen en het waardevolle interieur. De kerk is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van Limbricht en van bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp. De kerk beschikt over een hoge mate van architectonische gaafheid van zowel in- als exterieur en is van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de dorpse omgeving. Bovendien beschikt de Salviuskerk in regionaal opzicht over een redelijke architectuurhistorische en typologische zeldzaamheidswaarde.”