Kerkbijdragen en overige financiën Guttecoven

kerk GuttecovenKerkbijdrage – misintenties en overige zaken

Een parochie heeft voor het functioneren ook financiële middelen nodig.
Aan de parochianen vragen wij om het parochiewerk te steunen middels de kerkbijdrage.
Het bisdom Roermond hanteert als richtbedrag € 125,– per jaar.
Elk bedrag is echter welkom en men geve naar kunnen.

• Rekeningnummers kerkbijdrage:
NL38 RABO 0113 8022 93
NL65 RBRB 0920 3333 11
NL51 INGB 0001 0351 59

• Rekeningnummer voor misintenties en overige zaken
NL48 RABO 0113 8023 07

Alle rekeningen ten name van Parochie H. Nicolaas, Guttecoven


De r.k. parochie H. Nicolaas te Guttecoven is onderdeel van het Bisdom Roermond en deelt derhalve inzake de ANBI-regeling in de groepsbeschikking van de bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerkprovincie. Een verwijzing naar de landelijke ANBI-site vindt u hier

KvK nummer: 74896520 

(Het RK. Kerkgenootschap in Nederland, gevestigd te 3572 AP Utrecht, Biltstraat 121, is op 16 september 2009 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht)

RISN: 2677088

(Groepsbeschikking van de bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerkprovincie.)