Werkgroepen Guttecoven

kerk GuttecovenWerkgroep RONDOM DE KERK
Deze werkgroep komt gedurende de periode februari tot en met november elke 2e dinsdag van de maand bij elkaar voor het plegen van onderhoud rondom het Kerkgebouw.
Het onderhoud bestaat uit het wieden van onkruid en het snoeien van planten en struiken, alsmede de afvoer hiervan. De werkzaamheden vinden plaats van 09.00 uur tot ongeveer 11.00 uur, onderbroken door een kleine koffiepauze.
Jaarlijks verzorgen ze het vervoer van het altaar en de stoelen naar de veldkapel ter ere van de H. Mis op 15 augustus (Maria Hemelvaart). Ook zorgen ze in de winter dat de voetpaden bij sneeuwval sneeuwvrij worden gemaakt.
De groep bestaat momenteel uit 6 personen met als contactpersoon Piet Lomme. (046 – 485 26 89 of 06-30452210).


Kerk Guttecoven binnenWerkgroep Interieurverzorging
De parochie Guttecoven heeft een werkgroep van 18 dames die samen het interieur van de kerk verzorgen. 4 keer per jaar doen zij de grote poets, waarbij koperpoetsen een grote plaats inneemt. Verder zijn zij onderverdeeld in 4 groepjes die elk ook nog 2 keer per jaar een poetsbeurt voor hun rekening nemen. Dit betreft dan stoffen, vegen en spinnenwebben verwijderen.
Twee dames zorgen met de feestdagen voor een passende bloemversiering. Marlies Lomme verzorgt herstelwerkzaamheden aan de kerkelijke kleding en neemt tevens de kerkwas voor haar rekening.
Contactpersoon is mevrouw Heutmekers (tel.: 046 – 485 29 70).
Heeft U interesse om ons groepje te versterken? U bent van harte welkom.


Gemengd zangkoor: “St. Nicolaas”
Het koor bestaat momenteel uit 14 leden en  verzorgt de wekelijkse kerkdiensten, maar ook  rouw- en trouwdiensten  in onze parochiekerk en staat onderleiding van Pierre Lebon.
Het repertoire bestaat uit vaste en wisselende Gregoriaanse gezangen, Nederlands, Engels en Duitstalige  kerkmuziek. Verder beheerst het koor een groot aantal meerstemmige missen.
Er is een samenwerkingsverband opgestart met de kerkkoren van Limbricht en Einighausen. De diensten in de Goede Week worden samen gezongen.
Het koor organiseert voor haar leden verschillende ontspanningsactiviteiten, zoals een jaarlijkse uitstapje.
De wekelijkse repetitie wordt gehouden op dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur in de parochiekerk van Guttecoven.
De contributie bedraagt 10 euro per jaar.
Heeft u interesse om met ons mee te zingen? Dan kunt u contact opnemen met:
Wim Hermans, voorzitter/secretaris, tel.: 046 – 485 63 22.
Piet Lomme, bestuurslid, tel.: 046 – 485 26 89.