Geschiedenis van de parochie Limbricht

kerk Limbricht

R.K. parochie Heilige Salvius

Rondom het jaar 1000 werd een eerste kerkje gebouwd bij het kasteel Limricht. Deze kerk behoorde toe aan de kasteelheer van Limbricht, die het zorg- en beschikkingsrecht er over had. Met de loop der jaren werd dit kerkje steeds verder uitgebreid: in de 13e eeuw werd het priesterkoor uitgebreid; 200 jaar later kwamen een toren en de zijbeuk. In 1817 liet pastoor Page nog een sacristie aanbouwen. Deze ‘oude’ Salvius-kerk deed dienst als parochiekerk tot 1922. De groei van de bevolking, alsook de staat van onderhoud van het oude kerkje waren de aanzet voor de bouw van de nieuwe Salvius-kerk.