Werkgroepen Limbricht

Kerk Limbricht binnenPoetsgroep
De poetsgroep zorgt voor de regelmatige poets van de kerk.

Eens in de zes weken komt men op een woensdagochtend van 09.00 – 12.00 uur hiervoor bij elkaar.
Nieuwe helpers zijn meer dan welkom!
Coördinatie door mw. L. Geurts-Bocken, Burg. Nelissenstr. 2a,
tel.: 046 – 451 68 08.


DSC06513_edited

Werkgroep Kerkhof
Deze werkgroep zorgt voor het onderhoud van het kerkhof.
Zo nodig komt men wekelijks op woensdagochtend vanaf 08.30 uur bij elkaar om de paden onkruidvrij te houden en kleinere onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
Coördinatie door dhr. P. Huijsmans, Prof. Mentenlaan 15,
6141 LN Limbricht, tel.: 046 – 451 32 46;
mail: 
p.salviuslimbricht@hotmail.com 


Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St Salvius “
Het koor is opgericht in het jaar 1976 en bestaat in 2016 dus 40 jaar.
Het repertoire dat we zingen is heel divers en bestaat niet alleen uit kerkelijke gezangen. We zingen ook profane liederen in meerdere talen en twee-, drie- of vierstemmig.
Het koor staat onder leiding van dirigent-organist Pierre Lebon uit Sittard.
Onze repetitieavond is donderdag en we repeteren van 20.00u tot 22.00u in de kerk.
De contributie bedraagt € 2.50 per maand en dit gebruiken we weer voor ons jaarlijks uitstapje of feestavond.
Heeft u interesse om ons koor te komen versterken meld u dan aan op ons secretariaat: Mevr. T. Corten tel.: 046 – 204 17 41 of stuur een mailtje naar: t.corten@ziggo.nl
Hebben we u nieuwsgierig gemaakt of heeft u zin om gezellig samen met ons koor te komen zingen kom dan gerust eens binnenlopen op onze donderdagavond in de kerk.
Van harte welkom!
Bestuur Gemengd koor “St. Salvius“ Limbricht.


kerk LimbrichtBloemversiering
De bloemversiering bij het altaar wordt bij toerbeurt verzorgd door enkele dames uit onze parochie.
Bij kerkelijke hoogtijdagen gaan de vrijwilligsters gezamenlijk aan het werk om te zorgen voor een passende versiering.
Mensen die de werkgroep bloemversiering willen versterken, kunnen contact opnemen met Marianne Meijers, tel.: 046 – 451 82 78.