Jeugdwerk St. Jozef


Onder de bescherming van St. Jozef worden activiteiten voor kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën georganiseerd. De christelijke leefhoudingen en het katholieke geloof vormen hiervoor de grondslag. Kinderen en jongeren uit alle parochies, uit Nederland en Vlaanderen zijn welkom.

Het jeugdwerk St. Jozef staat onder de verantwoordelijkheid van de parochie H. Salvius in Limbricht.

Volgende activiteiten staan gepland voor 2021

Vooraankondiging activiteiten 2022

  • De zomerkampen 2022 worden allen gehouden in de tijd van 8 t/m 12 augustus 2022. In het voorjaar 2022 zal de nieuwe folder verschijnen.
  • De geplande Romereis met onze bisschop gaat helaas niet door.