Jeugdwerk St. Jozef


Onder de bescherming van St. Jozef worden activiteiten voor kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën georganiseerd. De christelijke leefhoudingen en het katholieke geloof vormen hiervoor de grondslag. Kinderen en jongeren uit alle parochies, uit Nederland en Vlaanderen zijn welkom.

Het jeugdwerk St. Jozef staat onder de verantwoordelijkheid van de parochie H. Salvius in Limbricht.

Volgende activiteiten staan gepland voor 2021

Vooraankondiging activiteiten 2022

  • Voor jongeren van 18 t/m 30 jaar staat een Romereis gepland in de zomervakantie van 2022. Deze reis wordt begeleid door Mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond. Nadere informatie volgt in het najaar van 2021.
  • Spiritualiteitsreis naar de Abdij van St. Wandrille (F) onder begeleiding van Mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond. Nadere informatie volgt in het najaar van 2021.