Jaar van barmhartigheid

Het is goed om vaker stil te staan bij het geschenk van ons leven. Daarom vieren wij bijzondere jubilea.

De Kerk herdenkt dit jaar dat 50 jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie werd afgesloten.

Naar aanleiding daarvan heeft paus Franciscus een bijzonder jubileumjaar uitgeroepen en nodigt ons uit om stil te staan bij het geschenk van Gods barmhartigheid.


1e plaatje


Wij leven immers uit Gods liefde, die wij in Jezus Christus hebben leren kennen. “Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader” schrijft de paus.

Uit barmhartigheid komt God ons tegemoet, neemt ons in Christus aan als Zijn kinderen en wil ons brengen naar het huis van de hemelse Vader. Wij zijn opgeroepen ons open te stellen voor Gods barmhartigheid in het ontvangen van Zijn vergeving en om vol barmhartigheid oprecht om te zien naar onze naasten.

Dit ‘Buitengewoon Jubileum van Barmhartigheid’ begint op 8 december 2015, het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis. De heilige maagd Maria was immers de eerste die de barmhartigheid van Christus’ verlossing heeft ontvangen, doordat zij gevrijwaard werd van de zonde.

Op deze dag zal de paus in de St. Jan van Lateranen de ‘heilige deur’ openen, als verwijzing naar Jezus Christus, die de Deur naar het leven is.

Ook in ons bisdom zullen de kathedrale kerk in Roermond, de basilieken (Maastricht, Meerssen, Sittard, Susteren, St. Odiliënberg) en verschillende bedevaartskerken (o.m. Echt) symbolisch een ‘heilige deur’ zijn die ter plekke oproepen om meer verbonden met Christus te gaan leven.

Het bisdom Roermond zal in 2016 ook op bedevaart naar Rome gaan (12 t/m 17 november) om velen de gelegenheid te geven de genade van dit Jaar van Barmhartigheid in de Heilige Stad te ontvangen. Dit grote jubileum wordt afgesloten op 20 november 2016, het hoogfeest van Christus Koning.

Met dit ‘Jaar van Barmhartigheid’ wil de paus met name de verzoening met God centraal stellen, die wij concreet ontvangen door Zijn barmhartige vergeving in het sacrament van de biecht. Hierin wordt ons leven gezuiverd van de zonde die ons van God en onze naasten verwijdert. Ons leven kan een nieuw begin vinden vanuit Gods liefde en vergeving. Als wij zelf liefde en barmhartigheid hebben ondervonden, kunnen wij die ook eerder naar anderen toe beleven in de lichamelijke en geestelijke ‘werken van barmhartigheid’, om zelf barmhartig te zijn, zoals de hemelse Vader barmhartig is (vgl. Lc. 6,36).