Kerkbijdragen en overige financiën Limbricht

kerk LimbrichtKerkbijdrage – misintenties en overige zaken

Een parochie heeft voor het functioneren ook financiële middelen nodig.
Aan de parochianen vragen wij om het parochiewerk te steunen middels de kerkbijdrage.
Het bisdom Roermond hanteert als richtbedrag € 125,– per jaar.
Elk bedrag is echter welkom en men geve naar kunnen.

Rekeningnummer kerkbijdrage: NL51 RABO 0129 1906 24

• Rekeningnummer voor misintenties en overige zaken:
NL17 RABO 0129 1001 53

Beide rekeningen ten name van R.K. Kerkbestuur H. Salvius, Limbricht


 

De r.k. parochie H. Salvius te Limbricht is onderdeel van het Bisdom Roermond en deelt derhalve inzake de ANBI-regeling in de groepsbeschikking van de bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerkprovincie. Een verwijzing naar de landelijke ANBI-site vindt u hier

KvK nummer: 74910752

(Het RK. Kerkgenootschap in Nederland, gevestigd te 3572 AP Utrecht, Biltstraat 121, is op 16 september 2009 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht)

RISN: 824102460

(Groepsbeschikking van de bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerkprovincie.)