Informatie over het kerkgebouw Guttecoven

Op de plaats van de huidige kerk stond een relatief klein kerkje, waarvan het oudste gedeelte (priesterkoor) dateerde uit 1504; dit is eigenlijk tot het laatst blijven staan.

In 1846 bleek dat kerkje toch wel te klein. Men liet de toren en het priesterkoor staan en bouwde een nieuw middenschip, nu ook met zijbeuken.

Acht jaar later wordt er nog een sacristie bijgebouwd.

In 1886 wordt en nieuwe kerktoren gebouwd; veel hoger en sierlijker dan de eerste. De grondafmetingen van de kerk zijn echter vrij gelijk gebleven met de oude kerk uit 1500.


Kerk Guttecoven binnen


Daaraan veranderde ook niets aan bij de volgende verbouwing in 1907. De gewelven en het dak waren toen zeer slecht en men besloot om tussen het priesterkoor en de toren een nieuw middenschip te bouwen. Dit werd toevertrouwd aan architect Franssen, die eerder de kerk in Einighausen had gebouwd. Door deze ingreep was de kerk echter niet veel groter geworden; terwijl de bevolking wél groeide. In de jaren dertig kwamen dan ook plannen voor een uitbreiding. Om onbekende redenen ging dat echter niet door.

Na de oorlog, in 1956, haalde men de plannen weer te voorschijn. Uiteindelijk wilde men – dwars door de oude kerk heen een nieuwe, grotere kerk bouwen naar het model van de kerk van Grathem. Dit plan werd echter afgekeurd.

In 1963 komt architect van der Pluym uit Bunde met een totaal ander ontwerp (de huidige kerk). Het kerkbestuur heeft er moeite mee, men vindt het te ‘modern’. Na enig heen en weer wordt het ontwerp uiteindelijk toch goedgekeurd; ook de bisschop kan zich er in vinden. Voortvarend wordt met de bouw begonnen en tegelijkertijd stukje bij beetje de oude kerk ontruimd.

Het is zeker aan diaken Sjra Lomme te danken dat kostbare stukken van het interieur van de oude kerk toen voor vernieling bewaard zijn.