Kerkbijdragen en overige financiën Einighausen

kerk EinighausenKerkbijdrage – misintenties en overige zaken

Een parochie heeft voor het functioneren ook financiële middelen nodig.
Aan de parochianen vragen wij om het parochiewerk te steunen middels de kerkbijdrage.
Het bisdom Roermond hanteert als richtbedrag € 125,– per jaar.
Elk bedrag is echter welkom en men geve naar kunnen.

• Rekeningnummer kerkbijdrage: NL31 RABO 0113 8006 73

• Rekeningnummer voor misintenties en overige zaken: NL77 RABO 0113 8016 88

Beide rekeningen ten name van Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Einighausen


 

De r.k. parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Einighausen is onderdeel van het Bisdom Roermond en deelt derhalve inzake de ANBI-regeling in de groepsbeschikking van de bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerkprovincie. Een verwijzing naar de landelijke ANBI-site vindt u hier

KvK nummer: 74877437

(Het RK. Kerkgenootschap in Nederland, gevestigd te 3572 AP Utrecht, Biltstraat 121, is op 16 september 2009 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht)

RISN: 804587711

(Groepsbeschikking van de bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerkprovincie.)