Bijbelmeditaties

De Heilige Schrift is een van de bronnen van ons geloof. Wij horen daarin het woord van God en nemen  deel aan het leven van Jezus. De teksten zijn boeiend en hebben een grote betekenis voor ons eigen leven, maar vragen wel om een nadere uitleg.

Heilige Schrift

Jaarlijks wordt een reeks bijbelmeditaties aangeboden waarin wij ons telkens in  een tekst uit de Heilige Schrift verdiepen. In dit jaar lezen wij het boek van de Apocalyps.

De bijeenkomsten zijn ca. eens in de twee weken op maandagavond van 20.00 – 21.30 uur in de pastorie in Limbricht.

De data voor het eerste halfjaar van 2024 zijn: 8 januari; 22 januari; 5 februari; 19 februari; 4 maart; 18 maart; 8 april; 22 april; 13 mei; 27 mei; 10 juni; 24 juni.

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Opgave en nadere informatie bij pastoor M. Otto.