Hoe zit dat …?

Kerk in bedrijfGeld en geloof

Eigenlijk gaan geld en geloof niet samen. Wie het geloof verkondigt alleen omwille van het geld, die is onwaarachtig. En evenmin kan het dat iemand met geld meent de verkondiging te gaan bepalen. Geld en geloof kunnen in deze zin niet samen. De apostel Paulus heeft daarom in de eerste jaren ook zelf met eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zodoende van anderen onafhankelijk te zijn in zijn verkondiging. Maar tegelijkertijd heeft hij er wel op gewezen, dat hij in principe omwille van zijn priesterlijke taak, wel recht zou hebben op vergoeding.

Hoe juist het ook is om geld en geloof gescheiden te houden, toch kan de geloofsverkondiging niet volledig zonder financiële middelen. Als je een kerkgebouw binnen je gemeenschap wilt hebben, dan moet je daar ook iets voor over hebben. En als er een priester wil zijn voor de verkondiging en de priesterlijke bediening, dan zijn daar ook financiële middelen voor nodig. Op andere terreinen is dat voor ons vanzelfsprekend, waarom zou het op kerkelijke gebied niet zo zijn?

Willen wij onze parochies en kerken overeind houden, dan is uw financiële bijdrage daarvoor onmisbaar. Bij voorbaat dank.