Eerste Communie – Vormsel

Eerste Heilige Communie 

In de Heilige Communie ontvangen wij het Lichaam van Christus. Jezus zelf wil in ons komen om ons te sterken en met Zijn liefde te vervullen.

In samenwerking met de basisscholen “De Lemborgh” en “De Leeuwerik” worden de kinderen op de Eerste H. Communie voorbereid. Ouders kunnen hun kind via de scholen of bij de pastoor voor de communievoorbereiding aanmelden.

Kinderen van andere scholen kunnen in overleg met de pastoor apart worden voorbereid.

De viering van de Eerste Heilige Communie is voor alle parochies van ons cluster gezamenlijk op zondag 19 mei 2024 om 11.00 uur in de St. Salvius-kerk in Limbricht.

Ter voorbereiding op de Eerste Communie zijn er ook enkele ouderavonden. De data kunt u hier vinden.

 


Heilig Vormsel

Jezus heeft aan Zijn apostelen de Heilige Geest beloofd. Op Pinksteren is Deze over hen neergedaald en heeft hen bijgestaan in hun verkondigingswerk. In het sacrament van het Vormsel vervult ons de Heilige Geest met zijn kracht om als oprechte christenen uit het geloof te leven en dit ook uit te dragen. Vormsel, Doopsel en de H. Eucharistie (Communie) vormen samen de ‘initiatiesacramenten’, waardoor iemand een volwassen christen wordt. Aan wie peetoom of peettante wil worden, of het sacrament van het huwelijk wil ontvangen, vraagt de Kerk eerst om het Vormsel te ontvangen.

Aan leerlingen van groep 8 van de basisschool wordt de gelegenheid gegeven om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. De voorbereiding gebeurt tijdens de godsdienstlessen op de basisscholen.
Opgave voor het H. Vormsel kan via de school of bij de pastoor.

In 2024 is de toediening van het H. Vormsel op vrijdag 21 juni om 19.00 uur.