Eerste Communie – Vormsel

Eerste Heilige Communie 

In de Heilige Communie ontvangen wij het Lichaam van Christus. Jezus zelf wil in ons komen om ons te sterken en met Zijn liefde te vervullen.

In samenwerking met de basisscholen “De Lemborgh” en “De Leeuwerik” worden de kinderen op de Eerste H. Communie voorbereid. Ouders kunnen hun kind via de scholen of bij de pastoor voor de communievoorbereiding aanmelden.

Kinderen van andere scholen kunnen in overleg met de pastoor apart worden voorbereid.

Ter voorbereiding op de Eerste Communie zijn er ook enkele ouderavonden. De data kunt u hier vinden.

Data Eerste Heilige Communie basisschool “De Leeuwerik” – Einighausen / Guttecoven 

Zondag 13 september 2020, 11.00 uur; H. Nicolaas-kerk, Guttecoven

Zondag 25 april 2021, 11.00 uur; H. Nicolaas-kerk, Guttecoven

Data Eerste Heilige Communie basisschool “De Lemborgh” – Limbricht

Zondag 6 september 2020, 11.00 uur; H. Salvius-kerk, Limbricht

Zondag 18 april 2021, 11.00 uur; H. Salvius-kerk, Limbricht

 


Heilig Vormsel

Jezus heeft aan Zijn apostelen de Heilige Geest beloofd. Op Pinksteren is Deze over hen neergedaald en heeft hen bijgestaan in hun verkondigingswerk. In het sacrament van het Vormsel vervult ons de Heilige Geest met zijn kracht om als oprechte christenen uit het geloof te leven en dit ook uit te dragen. Vormsel, Doopsel en de H. Eucharistie (Communie) vormen samen de ‘initiatiesacramenten’, waardoor iemand een volwassen christen wordt. Aan wie peetoom of peettante wil worden, of het sacrament van het huwelijk wil ontvangen, vraagt de Kerk eerst om het Vormsel te ontvangen.

Aan leerlingen van groep 8 van de basisschool wordt de gelegenheid gegeven om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. De voorbereiding gebeurt tijdens de godsdienstlessen op de basisscholen.
Opgave voor het H. Vormsel kan via de school of bij de pastoor.

Ter informatie wordt een ouderavond gehouden (voor beide scholen gezamenlijk).
Ouderavond Vormselvoorbereiding: dinsdag 5 februari 2020, 20.00 uur. Basisschool “De Lemborgh”.

Toediening H. Vormsel voor het hele cluster: donderdag 2 juli 2020, 19.00 uur in Guttecoven